Positief, wat nu?

Heeft u een dopingcontrole gehad en een brief ontvangen dat u positief bevonden bent?

 

1. Analyse B-Monster
Indien in het A-monster een dopinggeduide stof wordt aangetroffen, zal de Dopingautoriteit de sporter hiervan per aangetekende brief, met bericht van ontvangst, op de hoogte stellen. Ook de (inter)nationale sportbond ontvangt bericht.
Een sporter heeft recht op onderzoek van het B-monster. Indien de sporter het B-monster wil laten analyseren, dient hij/zij dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van de uitslag van het A-monster aan te geven door middel van een aangetekende brief aan de Dopingautoriteit. De sporter mag zelf aanwezig zijn tijdens de B-analyse en mag hierbij vergezeld worden door een door hem/haar gekozen persoon. Naar aanleiding van de uitslag van het A- en eventueel het B-monster zal de (inter)nationale sportbond besluiten of er al dan niet sprake is van een overtreding van het dopingreglement. Bij vragen kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de Dopingautoriteit.

2. Communicatietips bij overtreding
Ga als volgt te werk als u te maken krijgt met een overtreding van het dopingreglement:

1. Neem altijd contact op met degene bij uw sportbond die verantwoordelijk is voor dopingzaken. Stem af wie de pers te woord staat en met welk verhaal. Als u liever eerst iemand buiten de bond wilt spreken voor advies, kunt u contact opnemen met NOC*NSF via persendoping@nocnsf.nl.

2. Probeer de contacten met de pers te beperken en verwijs naar het moment van de uitspraak van de tuchtrechter.

3. Indien u vroeg of laat met de pers komt te spreken, hanteer dan altijd de kernboodschap dat doping in de sport wordt bestreden om drie redenen:
- Eerlijke sport (respect, geen competitievervalsing);
- Integriteit van de sport (onvoorwaardelijke naleving van de regels);
- Gezondheid sporter (voorkomen gezondheidsrisico’s).
Het doel hiervan is het handhaven van vertrouwen in de sport.

4. Let op enkele belangrijke zaken als u met de pers spreekt: spreek de waarheid, ga niet in op geruchten of speculaties, spreek niet over anderen, wees duidelijk met uw eigen verhaal en geef fouten toe.