'Doping in de biljartsport? Onbewust gebruik komt geregeld voor'

Een schone sport is voor iedereen belangrijk! Geen sporter wil graag een wedstrijd spelen tegen iemand die doping gebruikt. En vrijwel niemand wil op een oneerlijke manier voordeel hebben. Ook het imago van de sport loopt schade op als het spel niet eerlijk wordt gespeeld. En niet in de laatste plaats: doping is slecht voor de gezondheid. Ook zonder doping kunnen hele mooie prestaties worden geleverd. Lees hier de meest recente (seizoen 2020-2021) tips voor een schone sport.

Biljarten is niet de sport met het grootste risico op doping. Dat klopt voor een groot deel. Bewust dopinggebruik om prestaties te verbeteren gebeurt niet vaak. Het prijzengeld is meestal niet zo hoog en biljarten is geen lichamelijk zware sport. Toch zijn er middelen die bewezen effect hebben op de prestaties, je moet dan denken aan middelen die van invloed zijn op de hartslag. 
Maar onbewust dopinggebruik komt wel geregeld voor. Hoe kan dat? Spelers beseffen soms niet dat hun medicijn op de dopinglijst staan, bijvoorbeeld bètablokkers tegen hart- en vaatziekten.  Of ze gebruiken voedingssupplementen die vervuild zijn met doping. Ook drugs staan op de dopinglijst. Er zijn de laatste jaren enkele dopinggevallen geweest door het gebruik van cannabis of cocaïne.

In deze video 'Dat gun je niemand' komt het belang van meer bewustzijn treffend naar voren:

 


Begin 2016 heeft de KNBB een enquête gehouden onder biljartspelers en hen gevraagd wat ze weten van dopingregels en van de dopingrisico’s. Het bleek dat biljarters vaak weinig weten en de dopingrisico’s niet goed inschatten. Dat wil de KNBB veranderen. We gaan dit doen met de campagne ‘Samen voor een schone afstoot’. Dat is het biljartonderdeel van het grotere project: ‘Samen voor een schone sport’. De KNBB werkt hierin samen met de KNVB, Atletiekunie, Fit!vak, de Dopingautoriteit en NOC*NSF. Het ministerie van VWS maakt dit project mogelijk.

De KNBB vindt het heel belangrijk dat al haar leden in alle biljartdisciplines goed op de hoogte zijn van de dopingregels. Vooral voor biljarters die op het hoogste niveau biljarten, want daar vinden in het algemeen de dopingcontroles plaats.

Om deze spelers (preventief) te informeren is deze actiewebsite ingericht waarop de belangrijkste informatie is terug te vinden. Daarnaast worden teamleiders van teams die uitkomen in de Eredivisie of Eerste divisie en selectiespelers actief geïnformeerd.