Medicijnen

Wanneer je om medische redenen medicijnen gebruikt die op de dopinglijst staan, kun je daar dispensatie voor aanvragen. In de praktijk komt het het vaakst voor dat het gaat over:

    anti-astmamiddelen als fenoterol en terbutaline;
    methylfenidaat (bijv. Concerta of Ritalin) voor ADHD;
    insuline (in het geval van diabetes); of
    bloeddrukmedicijnen (zoals diuretica en in sommige takken van sport bètablokkers).

In principe kan voor elk geneesmiddel dispensatie worden aangevraagd. Maar voor verschillende medicijnen zijn er ook alternatieven beschikbaar, die vrij zijn van verboden stoffen. Meld daarom altijd aan uw arts dat u aan topsport doet en er dopingcontroles kunnen plaatsvinden. Uw arts kan op basis hiervan beoordelen of er een alternatief medicijn beschikbaar is.

Klik hier voor een heldere uitleg over hoe je dispensatie kan aanvragen.

 

Injecties glucocorticoïden niet toegestaan

Glucocorticoïden zijn momenteel verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal (het middel wordt ingeslikt), intraveneus (in een ader), intramusculair (in een spier) of rectaal (via de anus ingebracht) toegediend. De overige toedieningswijzen zijn toegestaan. Met ingang van de Dopinglijst 2022 op 1 januari 2022 worden de verboden toedieningswijzen binnen wedstrijdverband uitgebreid naar alle injecties. Bijvoorbeeld ook injecties rondom een pees of in een gewricht zijn dan verboden.

 

 

 

Sporters én artsen dienen hier nadrukkelijk rekening mee te houden bij bijvoorbeeld de behandeling van peesklachten en gewrichtsklachten. Let op: vanwege de (soms) lange detectietijd van glucocorticoïden moet dit al vanaf het najaar van 2021 gebeuren!

 

 

 

Op deze website vind je uitgebreide informatie over de regelwijziging, de detectietijden en hoe sporters en begeleiders hiermee het beste om kunnen gaan.